Members

Professor Hiroshi Abe
Specially Appointed Professor KIM Shokaku
Associate Professor Yasuaki Kimura
Project Associate Professor Naoko Abe
Assistant Professor Fumitaka Hashiya
Research Assistant Professor Masahito Inagaki
Seigo Kimura
Postdoctoral Researcher Ryoko Ogisu
Yuko Nakashima
LI Ting-Ting
Maity Ramkrishna
LIU Yiwei
SOLEYMANIMOVAHED Farzaneh
SKOULDING Nicola
Tairin Kawasaki
Hiroki Yamada
Technical staff Tomoe Nishikawa
Akiko Matsui
Yukari Kondo
Tomoyo Tada
Kaoru Onda
Secretary Maki Oka
Kyoko Kuromiya
Noriko Kato
Nobuko Matsumoto
Graduate Students LYU Fangjie
Kohei Nomura
Yuki Yoshida
Sana Ohashi
Mikiya Kase
MENG Zheyo
Kana Okada
Mami Ototake
Takumi Kataoka
Masaya Sano
Mizuki Tada
Kosuke Fukuchi
LYU Pingxue
Chakraborty Alokita
Tatsuma Ishida
Shiryu Kajihara
Makiko Kamimura
Naho Takahashi
Hayato Yokoe
Shunsuke Funada
Diego UEHARA
Liu Tianyi
Undergraduate Students Yuta Kimura
Shinichi Satake
Miki Takaba
Hirotsugu Nakamura
Yoshihiro Yasuda
Naoyuki Yamane
Research Students TERZI Bayram