Members

Professor Hiroshi Abe
Assistant Professor Yasuaki Kimura
Fumitaka Hashiya
Research Assistant Professor Kosuke Nakamoto
Hirotaka Murase
Naoko Abe
Visiting Researcher Masakazu Honnma (Kyowa Kirin Co., Ltd.)
Postdoctoral Researcher Yuko Nakashima
Kazuaki Hoshi
Masahito Inagaki
Haruka Hiraoka
Technician Ryoko Ogisu
Tomoe Nishikawa
Secretary Maki Oka
Graduate Students Daichi Fushihara
Ayaka Banno
Iku Tanaka
Ti Zheng
Lyu Fangjie
Kaoru Onda
Daisuke Kawaguchi
Saki Kawaguchi
Kengo Kokubo
Yuki Komori
Ryusuke Fukui
Gao Yiuno
Shunichi Kato
Kei Takebuchi
Kohei Nomura
Yuki Yoshida
Sana Ohashi
Mikiya Kase
Karin Norgren
Undergraduate Students Naokazu Yoneda
Kazuya Ogawa
Satomi Sugiyama
Mayu Nakamura
Shogo Hasegawa
Rintaro Baba
Noriaki Matsubara
Research Students Chen Dongding