Members

Professor Hiroshi Abe
Assistant Professor Yasuaki Kimura
Fumitaka Hashiya
Research Assistant Professor Kosuke Nakamoto
Postdoctoral Researcher Naoko Abe
Hirotaka Murase
Yuko Nakashima
Technician Ryoko Ogisu
Secretary Maki Oka
Graduate Students Zhaoma Shu
Daichi Fushihara
Pan Zhu
Akihiro Imaeda
Azumi Ota
Saaya Shimizu
Iku Tanaka
Yushi Niimi
Kazuki Yamaoka
Ti Zheng
Lyu Fangjie
Kaoru Onda
Daisuke Kawaguchi
Saki Kawaguchi
Kengo Kokubo
Yuki Komori
Ryusuke Fukui
Gao Yiuno
Wang Zheiqiang
Karin Norgren
Ander Daniel Maguregui
Undergraduate Students Shunichi Kato
Kei Takebuchi
Kohei Nomura
Yuki Yoshida
Naokazu Yoneda