Members

Professor Hiroshi Abe
Specially Appointed Professor KIM Shokaku
Associate Professor Yasuaki Kimura
Project Associate Professor Naoko Abe
Assistant Professor Fumitaka Hashiya
Research Assistant Professor Masahito Inagaki
Seigo Kimura
Postdoctoral Researcher Yuko Nakashima
Maity Ramkrishna
LIU Yiwei
SOLEYMANIMOVAHED Farzaneh
SKOULDING Nicola stephanie
Tairin Kawasaki
Saddam Khatik
Technical staff Ryoko Ogisu
Tomoe Nishikawa
Tomoyo Tada
Akiko Matsui
Yukari Kondo
Susumu Tsutsumi
Secretary Maki Oka
Kyoko Kuromiya
Nobuko Matsumoto
Graduate Students LYU Fangjie
Kohei Nomura
Yuki Yoshida
Sana Ohashi
Mikiya Kase
MENG Zheyo
Ting Shi
Kana Okada
Mami Ototake
Takumi Kataoka
Masaya Sano
Mizuki Tada
Kosuke Fukuchi
LYU Pingxue
Chakraborty Alokita
Tatsuma Ishida
Shiryu Kajihara
Makiko Kamimura
Naho Takahashi
Hayato Yokoe
Shunsuke Funada
Lu Shiran
Diego UEHARA
Liu Tianyi
Undergraduate Students Yuta Kimura
Shinichi Satake
Miki Takaba
Hirotsugu Nakamura
Yoshihiro Yasuda
Naoyuki Yamane
Tomoaki Kanazawa
Research Students TERZI Bayram
FELDKAMP Erik
WANG Shuyang