Members

Professor Hiroshi Abe
Specially Appointed Professor KIM Shokaku
Associate Professor Yasuaki Kimura
Project Associate Professor Naoko Abe
Assistant Professor Fumitaka Hashiya
Research Assistant Professor Masahito Inagaki
Seigo Kimura
Postdoctoral Researcher Yuko Nakashima
Maity Ramkrishna
LIU Yiwei
Tairin Kawasaki
Saddam Khatik
Deshmukh Priyanka Uttamrao
Yukari Kondo
Susumu Tsutsumi
LYU Fangjie
Technical staff Ryoko Ogisu
Tomoe Nishikawa
Tomoyo Tada
Aiko Yoritsune
Secretary Kyoko Kuromiya
Nobuko Matsumoto
Miki Yamaguchi
Graduate Students Kohei Nomura
Yuki Yoshida
Sana Ohashi
Mikiya Kase
MENG Zheyu
Ting Shi
Mami Ototake
Mizuki Tada
Kosuke Fukuchi
LYU Pingxue
Chakraborty Alokita
Tatsuma Ishida
Shiryu Kajihara
Makiko Kamimura
Naho Takahashi
Hayato Yokoe
Shunsuke Funada
Lu Shiran
Diego UEHARA
Liu Tianyi
Yuta Kimura
Shinichi Satake
Miki Takaba
Hirotsugu Nakamura
Yoshihiro Yasuda
Undergraduate Students Tomoaki Kanazawa
Yumi Iida
Akari Kajiura
Ryusuke Nagasaka
Kohei Fujii
Ryotaro Yamamoto
Ryota Yoshida
Research Students Florian Plonka
SU Rina